RMG Inspektion


Lovpligtig akkrediteret inspektion af jeres brandsikringsanlæg.

Museumstjenesten og RMG Inspektion indgik tilbage i 2011 et samarbejde på de lovpligtige akkrediteret
inspektioner, hvor vi har lavet en prisaftale, som alle museer med brandsikringsanlæg kan drage nytte af

uanset geografisk lokation og størrelse samt antal af anlæg. Det er naturligvis også en aftale, som bakker op

om det arbejde som Museumstjeneste udfører for jer medlemmer.
 

Vi er stolte af at RMG Inspektioner i dag udfører små 100 inspektioner for jer medlemmer, og samarbejdet
fungerer rigtigt fint, men vi vil naturligvis fortsat meget gerne tilføje flere medlemmer/anlæg til dette
samarbejde.

RMGs akkreditering garanterer jer en uvildig vurdering af jeres brandsikkerhed.

RMG udfører bl.a. inspektion af:

  • Brandalarmanlæg (ABA)
  • Sprinkleranlæg (AVS)
  • Rumslukningsanlæg (ARS)
  • Varslingsanlæg (AVA)
  • Brandventilationsanlæg (ABV)


Inspektionerne gennemføres af RMGs veluddannede inspektører, der i tæt samarbejde med RMGs
sagsbehandlere sørger for at gøre inspektionsprocessen og den efterfølgende opfølgning så enkel og smidig
som overhovedet muligt.

 

Hvis I endnu ikke har valgt at benytte jer af denne aftale, vil RMG meget gerne give jer et uforpligtende
tilbud, I er meget velkomne til at kontakte Benedikte van Vliet hos RMG Inspektion på mobil 60108555 eller
bmv@rmg-inspektion.dk 

 

Link til RMG