Handelsbetingelser

1. PERSONDATAPOLITIK

Ingen personlige oplysninger der registreres på Museumstjenestens Web-shop, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for medarbejdere ved Museumstjenesten 

Systemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer, emailadresse mv. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form.  Selve købsaftalen lagres ikke hos Museumstjenesten på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos Museumstjenesten, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Museumstjenesten. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker. 

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

2. KØB HOS MUSEUMSTJENESTEN

INTET SALG TIL PRIVATE !

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Museumstjenesten, før De har modtaget en ordrebekræftelse.

Museumstjenesten opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

3. PRISER

Alle priser er excl. moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Der tages forbehold for:

 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl
4. SALG GENERELT

Museumstjenesten forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via Museumstjenesten's hjemmeside.

5. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Butikssalg: køb som er foretaget direkrte på vores adresse.

Ved dette direkte salg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.


6. LEVERING

VIGTIGT !!!!!

Kære Kunde

Tjek varen!

Det er altid modtageren der skal reklamere ved synlig transportskade.

Skriv IKKE under på modtagelse af en vare før det er tjekket om indholdet er intakt.

Såfremt en vare er modtaget med synlig transportskade og der er skrevet under på modtagelse uden anmærkninger, refunderer Museumstjenesten IKKE de ødelagte varer.

Sørg derfor altid for at få en anmærkning fra fragtmanden ved transportskade!

Kontakt herefter Museumstjenesten på tlf. 8666 7666.

Ved større ordrer der ikke kan sendes som pakke, vil varerne blive leveret på en palle. Kunden skal selv sørge for at have en ’retur’ byttepalle klar til fragtmanden. Hvis ikke fragtmanden får en palle retur, så vil kunden efterfølgende blive faktureret for en palle.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Museumstjenestens leverandører.

Museumstjenesten sørger for levering med GLS eller fragtmand (med mindre andet angives).

Leveringstiden vil være 3-7 hverdage fra ordren er modtaget. Derudover tages der forbehold for udsolgte varer.

Museumstjenesten kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos de benyttede fragtfirmaer.

I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Museumstjenesten naturligvis en ny leverance uden beregning.

Levering til Bornholm og visse småøer kan i enkelte tilfælde tage flere dage.

Museumstjenesten kan uanset købets størrelse ikke levere fragtfrit.


7. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail mærket 'Afbestilling' til mtj@museumstjenesten.com. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer oplyses.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten 'Afbestilling'  indsat i emnetekst.

8. BETALING

De mulige betalingsmåder er:

 • Fakturering (14 dage netto)
 • Kontant (kun ved afhentning på vores adresse)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

9. REKLAMATIONSRET

Der ydes 1 års reklamationsret på produkter købt hos Museumstjenesten. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

10. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Museumstjenesten indenfor rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Museumstjenesten’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Museumstjenesten.

11. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af varer til Museumstjenesten, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen atter blive fremsendt til kunden inklusiv et gebyr.

Gebyret er kr. 200 pr. halve time excl. moms. Gebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt med sagen.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Museumstjenesten ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

12. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Museumstjenesten skal være forsvarligt indpakket.

Museumstjenesten anbefaler, at varen returneres via Post Nord (pakkepost) eller Danske Fragtmænd. På den måde er der mulighed

for at spore pakken. Det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Museumstjenesten. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

13. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at De retter henvendelse til os på mtj@museumstjenesten.com eller på telefon 8666 7666.

14. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

 • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
 • Museumstjenesten forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
 • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

 

 

KØBEREGLER

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev modtaget. Kunden har et år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 6 måneder ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

3. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

4. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

 

 

FORTRYDELSESRET

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Museumstjenesten ud fra en mulig salgsværdi.

Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Museumstjenesten, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Museumstjenesten returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:

 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet eller fragtmand.
 • I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet/fragtmand opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Museumstjenesten.
 • De kan modtage varen fra postvæsnet eller fragtmand og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Museumstjenesten.
 • I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Museumstjenesten.
 • De kan også aflevere varen direkte på vores adresse indenfor 14 dage.
 • Adressen er Museumstjenesten, Vinkelvej 11, 8620 Kjellerup

Mærk pakken 'Fortrydelsesret' og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Museumstjenesten. Beløbet returneres ved overførsel af beløbet til kundens bankkonto, som fremgår af købsfakturaen.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Museumstjenesten anbefaler, at varen returneres via Post Danmark (pakkepost)/fragtmand. På den måde er der mulighed for at spore pakken. Det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Museumstjenesten. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Museumstjenesten.

3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Museumstjenesten skal være forsvarligt indpakket.

4. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at De retter henvendelse til os på mtj@museumstjenesten.com eller på telefon 8666 7666.