ABC Beredskabsplan 
– en gratis guide til dit museums beredskabsplan

ABC Beredskabsplan er en guide til, hvordan man kan udforme en beredskabsplan for sit museum. En beredskabsplan er en plan for, hvad man skal gøre før, under og efter en ulykke eller krise. Det kan være alt fra brand og vandskade til tyveri og bombetrusler.

Det enkelte museum udformer sin egen beredskabsplan. Den kan f.eks. bestå af en mappe, hvor alle vigtige instruktioner er samlet: værdiredningsplan, tjeklister, instrukser mm. Der findes ikke en fast formel, men ABC Beredskabsplan er en hjælp til at få alle nødvendige oplysninger og dokumenter samlet. 


Hvordan fungerer guiden?

Nedenfor kan du klikke dig videre til siderne Brand, Vand og Krise. Brand og Vand er de hyppigst forekomne ulykker på museer, og ofte medfører en brand også vandskader. På siden Krise oplistes en række andre former for kriser, f.eks. personskade og bombetrusler.

Guiden gennemgår i korte træk, hvad museet skal forholde sig til før, under og efter ulykken. Undervejs er der links til websites, brochurer og andet materiale, der giver uddybende information. I guiden finder du også instrukser og gode råd (orange links), som kan printes ud. Du kan enten bruge dem, som de er, og sætte dem ind i jeres beredskabsplan - eller som inspiration. 

Hvem skal udarbejde museets beredskabsplan?
Det er op til det enkelte museum at udpege en ansvarlig for udarbejdelsen af en beredskabsplan. Det kan være en god idé at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor både leder, inspektører og håndværkere tages med på råd. Men det er især vigtigt at inddrage en eller flere konservatorer med specialviden om de forskellige genstandsgrupper. 

Gode råd - inddrag en konservator

Hvor skal beredskabsplanen placeres?
Det anbefales, at museet opsætter et aflåseligt skab tæt ved ABA-anlægget (automatisk brandalarmeringsanlæg). Her kan beredskabsplanen og en værdiredningsplan placeres i to separate mapper. Det skal være let for den lokale brandinspektør og evt. udvalgt personale at komme til skabet.

På større museer med flere afdelinger kan det være en god idé at have flere aflåste skabe med både beredskabsplan og værdiredningsplan. Tag kontakt til den lokale brandinspektør, og aftal en god løsning.  

 

ABC Beredskabsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Museumstjenesten, Topdanmark og Bevaringscenter Nord.
Hvis du har spørgsmål til ABC Beredskabsplan, kan Museumstjenesten kontaktes på mtj@museumstjenesten.com eller tlf. 86 66 76 66.

Download folder om ABC Beredskabsplan her.
 

   


 

  

 

 

 

ABC Beredskabsplan 
– en gratis guide til dit museums beredskabsplan

ABC Beredskabsplan er en guide til, hvordan man kan udforme en beredskabsplan for sit museum. En beredskabsplan er en plan for, hvad man skal gøre før, under og efter en ulykke eller krise. Det kan være alt fra brand og vandskade til tyveri og bombetrusler.

Det enkelte museum udformer sin egen beredskabsplan. Den kan f.eks. bestå af en mappe, hvor alle vigtige instruktioner er samlet: værdiredningsplan, tjeklister, instrukser mm. Der findes ikke en fast formel, men ABC Beredskabsplan er en hjælp til at få alle nødvendige oplysninger og dokumenter samlet. 


Hvordan fungerer guiden?

Nedenfor kan du klikke dig videre til siderne Brand, Vand og Krise. Brand og Vand er de hyppigst forekomne ulykker på museer, og ofte medfører en brand også vandskader. På siden Krise oplistes en række andre former for kriser, f.eks. personskade og bombetrusler.

Guiden gennemgår i korte træk, hvad museet skal forholde sig til før, under og efter ulykken. Undervejs er der links til websites, brochurer og andet materiale, der giver uddybende information. I guiden finder du også instrukser og gode råd (orange links), som kan printes ud. Du kan enten bruge dem, som de er, og sætte dem ind i jeres beredskabsplan - eller som inspiration. 

Hvem skal udarbejde museets beredskabsplan?
Det er op til det enkelte museum at udpege en ansvarlig for udarbejdelsen af en beredskabsplan. Det kan være en god idé at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor både leder, inspektører og håndværkere tages med på råd. Men det er især vigtigt at inddrage en eller flere konservatorer med specialviden om de forskellige genstandsgrupper. 

Gode råd - inddrag en konservator

Hvor skal beredskabsplanen placeres?
Det anbefales, at museet opsætter et aflåseligt skab tæt ved ABA-anlægget (automatisk brandalarmeringsanlæg). Her kan beredskabsplanen og en værdiredningsplan placeres i to separate mapper. Det skal være let for den lokale brandinspektør og evt. udvalgt personale at komme til skabet.

På større museer med flere afdelinger kan det være en god idé at have flere aflåste skabe med både beredskabsplan og værdiredningsplan. Tag kontakt til den lokale brandinspektør, og aftal en god løsning.  

 

ABC Beredskabsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Museumstjenesten, Topdanmark og Bevaringscenter Nord.
Hvis du har spørgsmål til ABC Beredskabsplan, kan Museumstjenesten kontaktes på mtj@museumstjenesten.com eller tlf. 86 66 76 66.

Download folder om ABC Beredskabsplan her.