Om os

Museumstjenesten

Museumstjenesten
Vinkelvej 11
8620 Kjellerup

CVR 59466828

Tlf.: 8666 7666

Mail: mtj@museumstjenesten.com

Kontor åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.30 til kl. 16.30 fredag kl. 8.30 til kl. 13.30.

Varer kan afhentes efter aftale i vores åbningstid.

 

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten (i daglig tale kaldet Museumstjenesten) blev i 1976 oprettet som en selvejende institution med det formål at virke som serviceorgan for de danske museer. I dag er Museumstjenesten en erhvervsdrivende fond med en medlemskreds på ca. 200 museer. Formålet er det samme, men kunderne i dag er også museer og arkiver i de øvrige nordiske lande.

 

Museumstjenesten er museernes egen institution og har intet decideret profitmotiv, men har som sin fornemmeste opgave det sigte at fremskaffe de rigtige varer og tjenesteydelser til den billigst mulige pris. Museumstjenestens varer benyttes derfor også af museer og arkiver på internationalt plan.

 

Museumstjenesten udvikler og fremskaffer varer der indgår i museernes og arkivernes daglige arbejde. Det drejer sig fx om syrefri papir og æsker, restaureringsmaterialer, måleapparatur til klimastyring, produkter til arkæologisk udgravning.

 

Vi indgår samarbejdsaftaler med fx selskaber der udfører brandinspektioner og vi indgår rabataftaler på områder, hvor Museumstjenesten ikke er lagerførende som fx alarmanlæg, affugtningsanlæg, reoler mv.

Vi tilbyder en museumsforsikringsordning med ’overskudsdeling’, hvor omkring 140 af de danske museer har tegnet deres forsikring. Der er tale om en specifik museumsforsikring, der i samarbejde med Topdanmark er udviklet til de danske museer.

 

Vi udgiver desuden Magasinet Museum, der udover at være et alment populært blad også udgør museernes talerør i den offentlige debat. Magasinet bidrager således til udbredelsen og kendskabet til den danske kulturarv, museernes egenart og arbejdsvilkår.

 

Museumstjenesten administrerer ligeledes regnskaber og medlemskaber samt distribuerer bøger og lignende i samarbejde med fx ICOM Danmark, foreninger, forlag og tidsskrifter.

 

Ledelse

Allan Risbo

Bestyrelse

Brian Wiborg, (formand) Viborg Museum

Anne Højer Petersen, Faaborg Museum

Mette Humle Jørgensen, Nationalmuseet

Nils M. Jensen, ODM

Lis Thavlov, ODA

Lis Vestergaard, SLA(Ole Nielsen, Museum Silkeborg)

(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle)

 

Link til yderligere information om Bestyrelsen i Museumstjenesten

 

Ledelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allan Risbo
 Direktør

 ar@museumstjenesten.com

Personale

  
 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Riber Sørensen   Overgaard
 Indkøb og lager 

 lisa@museumstjenesten.com

 

 

 

 

 

 

 

 Vibeke Risbo
 Fotograf, konsulent og ICOM   Danmark

 vr@museumstjenesten.com

 

 

 

 

 

 Thorkild Sørensen
  Lager

 

 

 

 

 

 

 Tina Olesen
 Bogholder og sekretær

 tina@museumstjenesten.com

 

 

 

 

 

 

 

 Martin Hansen
 Forvalter/vicevært

 

 

 

 

 

 

 

 Louise Trier
 Ansvarshavende redaktør 
 Magasinet Museum
    Louise@magasinetmuseum.dk

 

 

 

 

 

 Tine Knudsen
 Redaktionsassistent
 Magasinet Museum

 Tine@magasinetmuseum.dk

 

 

 

 

 

 Jørgen Smidt-Jensen
 Museumsfaglig konsulent

 Museumsforsikringen

 jsj@museumstjenesten.com

 Direkte telefonnr. 2442 9525

 

 

   
   

Vedtægter

Link til vedtægter
   

 

 

Bank

Ringkjøbing Landbobank, Viborg
7670 7049484
IBAN DK2076700007049484
SWIFT (BIC)  RINGDK22
   
 
God fondsledelse link til God fondsledelse
 
   

Regnskab

Link til Årsrapport