Om os

Museumstjenesten

Museumstjenesten
Vinkelvej 11
8620 Kjellerup

CVR 59466828

Tlf.: 8666 7666

Mail: mtj@museumstjenesten.com
 

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten (i daglig tale kaldet Museumstjenesten) blev i 1976 oprettet som en selvejende institution med det formål at virke som serviceorgan for de danske museer. I dag er Museumstjenesten en erhvervsdrivende fond med en medlemskreds på ca. 200 museer. Formålet er det samme, men kunderne i dag er også museer og arkiver i de øvrige nordiske lande.

 

Museumstjenesten er museernes egen institution og har intet decideret profitmotiv, men har som sin fornemmeste opgave det sigte at fremskaffe de rigtige varer og tjenesteydelser til den billigst mulige pris. Museumstjenestens varer benyttes derfor også af museer og arkiver på internationalt plan.

 

Museumstjenesten udvikler og fremskaffer varer der indgår i museernes og arkivernes daglige arbejde. Det drejer sig fx om syrefri papir og æsker, restaureringsmaterialer, måleapparatur til klimastyring, produkter til arkæologisk udgravning.

 

Vi indgår samarbejdsaftaler med fx selskaber der udfører brandinspektioner og vi indgår rabataftaler på områder, hvor Museumstjenesten ikke er lagerførende som fx alarmanlæg, affugtningsanlæg, reoler mv.

Vi tilbyder en museumsforsikringsordning med ’overskudsdeling’, hvor omkring 100 af de danske museer har tegnet deres forsikring. Der er tale om en specifik museumsforsikring, der i samarbejde med Topdanmark er udviklet til de danske museer.

 

Vi udgiver desuden magasinet Danske Museer, der udover at være et alment populært blad også udgør museernes talerør i den offentlige debat. Magasinet bidrager således til udbredelsen og kendskabet til den danske kulturarv, museernes egenart og arbejdsvilkår.

 

Museumstjenesten administrerer ligeledes regnskaber og medlemskaber samt distribuerer bøger og lignende i samarbejde med fx ICOM Danmark, foreninger, forlag og tidsskrifter.

 

Ledelse

Allan Risbo

Bestyrelse

Brian Wiborg, (formand) Viborg Museum

Anne Højer Petersen, Faaborg Museum

Mette Humle Jørgensen, Nationalmuseet

Nils M. Jensen, ODM

Lis Thavlov, ODA

Lis Vestergaard, SLA(Ole Nielsen, Museum Silkeborg)

(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle)

 

Personale

  Allan Risbo
  Direktør

  Anders Rehde Nielsen
  Forsikringskonsulent

  Arvid Bredgaard Jensen
  IT og bogholderi

 

 

  Ida Bennicke
  Ansvarshavende redaktør på
  Danske Museer

  Lisa Riber Sørensen Overgaard
  Indkøb og lager 

 Tine Knudsen
 redaktionsassistent
 på Danske Museer

  Thorkild Sørensen

  Lager

  Vibeke Risbo
  Fotograf, Salg og ICOM Danmark

   
   

Vedtægter

Link til vedtægter (åbner pdf)
   

Bank

 

Bank i Danmark:

Ringkjøbing Landbobank, Viborg
7670 7049484
IBAN DK2076700007049484
SWIFT (BIC)  RINGDK22
   
   
   

Regnskab

Årsrapport 2020