Brand

 

 

 

 

 

Før branden 

I en by ligger det mellemstore Museum X. Museet har en unik dragtsamling samt en række værdifulde kunstværker. Genstandene er til dels udstillet i museets tre udstillingslokaler, andre er opbevaret på magasinet. Museum X skal i gang med at sikre deres samling mod brand – både før, under og efter. I første omgang gennemgås alle museets bygninger, hvor der tjekkes for løse forbindelser, gamle stikkontakter og andre ting, der vil kunne skabe overspænding og måske føre til brand. Museet vælger at bruge deres forsikringsselskab til at lave denne gennemgang, men man kan også få en dygtig håndværker til at gøre det.

Brandrisikominimerende checkliste
Dernæst udarbejder Museum X en checkliste for, hvad der skal tjekkes hver aften og løbende tages hensyn til. Det er vigtigt, at dette bliver en rutine for museets personale. Museum X tager udgangspunkt i denne checkliste.


Værdiredningsplan
Museets næste skridt er at lave en prioriteret vurdering af udstillingerne og magasinet. Målet er at lave en værdiredningsplan. Denne plan skal overblik over, hvor de vigtigste genstande befinder sig, så et eventuelt redningsmandskab kan gøre hvad de kan, for at redde så meget som muligt. Det er vigtigt, at værdiredningsplanen både opbevares sikkert og tilgængeligt på museet og hos det lokale redningsberedskab. 
Museum X 
1.    Inviterer det lokaleberedskabet ned så de kan se museet
2.    Giver dem en rundvisning så de får et godt kendskab til udstillinger og magasin
3.    Lader dem lave en øvelse


Kulturministeriet har lavet en vejledning til en værdiredningsplan, man med fordel kan tage udgangspunkt i. 

 

Museum X underviser desuden sit personale i den prioriterede redning. De skal:
1. Hente instruktioner i værdiredningsskabet

2. Huske evt. værktøj og farvekodede nøgler til montre og skabe eller lign.

3. Af hensyn til personsikkerhed skal værdiredningen altid ske i koordination med brandvæsnet / indsatslederen (brandinspektøren).