Velkommen til Museumstjenesten

dk | en

Om os


 

Museumstjenesten

Museumstjenesten
Sjørupvej 1, Lysgård
8800  Viborg

CVR 59466828

Tlf.: 8666 7666

Mail: mtj@museumstjenesten.com

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten (i daglig tale kaldet Museumstjenesten) blev i 1976 oprettet som en selvejende institution med det formål at virke som serviceorgan for de danske museer. I dag er Museumstjenesten en erhvervsdrivende fond med en medlemskreds på ca. 200 museer. Formålet er det samme, men kunderne i dag er også museer og arkiver i de øvrige nordiske lande.


Museumstjenesten er museernes egen institution og har intet decideret profitmotiv, men har som sin fornemmeste opgave det sigte at fremskaffe de rigtige varer og tjenesteydelser til den billigst mulige pris. Museumstjenestens varer benyttes derfor også af museer og arkiver på internationalt plan.


Museumstjenesten udvikler og fremskaffer varer der indgår i museernes og arkivernes daglige arbejde. Det drejer sig fx om syrefri papir og æsker, restaureringsmaterialer, måleapparatur til klimastyring, produkter til arkæologisk udgravning.


Vi indgår samarbejdsaftaler med fx selskaber der udfører brandinspektioner og vi indgår rabataftaler på områder, hvor Museumstjenesten ikke er lagerførende som fx alarmanlæg, affugtningsanlæg, reoler mv.

Vi tilbyder en museumsforsikringsordning med ’overskudsdeling’, hvor omkring 100 af de danske museer har tegnet deres forsikring. Der er tale om en specifik museumsforsikring, der i samarbejde med Topdanmark er udviklet til de danske museer.


Vi udgiver desuden magasinet Danske Museer, der udover at være et alment populært blad også udgør museernes talerør i den offentlige debat. Magasinet bidrager således til udbredelsen og kendskabet til den danske kulturarv, museernes egenart og arbejdsvilkår.


Museumstjenesten administrerer ligeledes regnskaber og medlemskaber samt distribuerer bøger og lignende i samarbejde med fx ICOM Danmark, foreninger, forlag og tidsskrifter.

Ledelse

 

Allan Risbo


 

Jørgen Smidt-Jensen, (formand) Museum Østjylland

Mette Humle Jørgensen, Nationalmuseet

Brian Wiborg, Viborg Museum

Nils M. Jensen, ODM

Lis Thavlov, ODA

Niels L. Nielsen, SLA(Ole Nielsen, Museum Silkeborg)

(Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum)

 

Personale

Allan Risbo
Direktør

 

Anders Rehde Nielsen
Forsikringskonsulent

 

Arvid Bredgaard Jensen
IT og bogholderi

 

Hannah Blankenfeldt
Lager 

 

Ida Bennicke
Redaktionssekretær og webredaktør på Danske Museer 

 

Lisa Riber Sørensen Overgaard
Lager og fakturering

 

Line Hjorth Christensen
Ansvarshavende redaktør på Danske Museer

 

Tove Borre

 

Vibeke Risbo
Salg, indkøb og ICOM Danmark

Vedtægter

Link til vedtægter (åbner pdf)

 

Bank

Bank i Danmark:
Nordea, Viborg
9255 2640097096
IBAN DK2820002640097096
SWIFT (BIC) NDEADKKK

Bank i Finland:
Sampo Pankki, Helsingfors Esplanaden
800012-70843734
IBAN FI2280001270843734
SWIFT (BIC) DABAFIHH

Bank i Sverige:
Nordea, Stockholm
81 99 12-7
IBAN SE5295000099603408199127
SWIFT (BIC) NDEASESS

Regnskab